0341-795331

Disclaimer voor www.zzpadministratiebureau.nl

ZZP administratiebureau geeft u toegang tot de website van www.zzpadministratiebureau.nl. ZZP administratiebureau publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Deze informatie kan zonder het aan u mede te delen worden verwijderd of worden aangepast.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website wordt met uiterste zorg actueel gehouden. Des ondanks bestaat de mogelijkheid dat deze informatie onjuist en/of onvolledig is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

ZZP administratiebureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze website en/of met de onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijke beschermende) informatie van ZZP administratiebureau anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.